Evropský polytechnický institut

23/06/2014 20:29

Soukromá vysoká škola EPI, s.r.o. byla založena dne 15. 6. 1995. Nejprve poskytovala vyšší odborné vzdělání, od roku 1996 se akreditovala pod NCEA Irsko a od roku 1999 jako soukromá vysoká škola pod českou legislativou. EPI, s.r.o. má svoji vizi. Vize EPI, s.r.o. je vždy aktualizována na začátku nového akademického roku a schválena Valnou hromadou akademické obce na svém zasedání. S vizí jsou seznámeni jak všichni akademičtí a provozní pracovníci EPI, s.r.o., tak všichni studenti. Vize je uveřejněna pro celou komunitu EPI, s.r.o. v adresářové struktuře a každý se k vizi může kdykoliv vyjádřit.